Poskytované služby

Nabízíme široký rozsah služeb

Máme více jak desetiletou praxi se širokým záběrem v nejrůznějších oborech práva. Nebojte se zeptat na cokoliv.

Zvláště se specializujeme na:

 •  agendu spornou, tj. na zastupování v řízení před soudy, ať už jde o věci občanské, rodinné, obchodní či pracovní
 •  agendu smluvní, tj. na tvorbu, revize a výklad smluv či jiných ujednání
 •  vymáhání pohledávek
 •  právo korporátní, tj. založení obchodní společnosti a vše, co souvisí s její další existencí
 •  agendu úpadkovou, tj. insolvence, konkurzy, včetně přihlašování pohledávek
 •  obhajobu v trestních řízeních, jakož i zastoupení poškozených
 •  právní poradenství
 •  samozřejmostí je, že zajišťujeme úschovu peněz i dokumentů a dispozici s nimi dle instrukcí klienta

Standardně se zabýváme například:

 •  převody nemovitostí, zástavními právy, ručením a jinými zajišťovacími prostředky, správou a vymáháním pohledávek
 • rozvody a vypořádáním majetku, vztahy rodičů a dětí včetně výživného
 • spory o platnost ukončení pracovního poměru
 • směnkami
 • neplatností smluv a jejich ukončením
 • exekucemi, půjčkami, nájmy
 • náhradou škody
 • sousedskými vztahy, vyklizením, věcnými břemeny
 • dědictvím
 • provádíme právní rozbory a konzultace, vypracováváme vzorové smlouvy.

Jsme flexibilní

Naše právní pomoc se neomezuje na Hradec Králové nebo východní Čechy, jsme připraveni pomoci, kdekoliv to bude potřeba.

Nepracujeme „8 hodin denně“, právní služby poskytujeme, kdykoliv je to nutné.

V případě potřeby externě spolupracujeme s vybranými exekutory, notáři, auditory a daňovými a účetními poradci.
Díky tomu zajišťujeme kompletní právní servis.

Řešení sporů

Případný spor mezi advokátem a klientem-spotřebitelem je sporem spotřebitelským. K mimosoudnímu řešení takového sporu je věcně příslušný advokát, kterého k tomu pověří předseda České advokátní komory.
Mailová adresa České advokátní komory je epodatelna@cak.cz, její webové stránky jsou www.cak.cz.