Ceny služeb

Odměna advokáta je určena dle vyhlášky číslo 177/1996 Sb. – advokátního tarifu, když odměna se platí za úkon právní pomoci (úkonem je například sepis žaloby, sepis smlouvy, konzultace, zastupování na soudním jednání) v zásadě v závislosti na výši částky, o kterou ve věci jde.

V drtivé většině případů je pro klienta výhodnější sjednat odměnu nikoliv úkonovou, ale hodinovou, tj. platí se za hodinu právní pomoci. Jednak pak právní služba stojí méně, jednak je odměňování spravedlivější. Naše hodinová sazba se přitom pohybuje většinou v rozmezí 1.000 až 1.500,- Kč.

Je jen na Vás, jaký typ odměny si vyberete.

Nebojte se, že Vás právní pomoc bude stát příliš mnoho !!!

Včasná návštěva advokáta Vám může ušetřit spoustu zbytečných nákladů, vynaložené energie a ztracených nervů.

Dohodneme se

Především odměnu vždy „šijeme na míru“, s klientem se vždy dohodneme tak, aby pro něj právní služba byla snadno dosažitelná.

Zaplatí to jiní

Pokud to jde, bereme si odměnu z toho, co zaplatí protistrana.

U nás nejsou „započaté“ hodiny

Hodinovou odměnu počítáme po půlhodinách a zaokrouhlujeme ji, a to i směrem dolů. Za úkon, který bude trvat hodinu a deset minut, proto zaplatíte odměnu jako za jednu hodinu, nikoliv jako za hodinu a půl nebo dokonce za hodiny dvě.

U nás si nemusíte hlídat čas

Odměnu požadujeme jen za skutečné právní služby. Pochopitelně neúčtujeme čas, který strávíme s klientem rozhovorem o „počasí“, krátké telefonáty, organizační rozhovory atd.

Za zeptání nic nedáte

To, že nám sdělíte svůj problém a dohodneme se, zda převezmeme zastoupení, je samozřejmě zadarmo.

Nepřekvapíme Vás vyšší odměnou

V dohodnuté odměně jsou zahrnuty i paušální náhrady nákladů dle advokátního tarifu a náhrada za ztrátu času. Počítejte ale s tím, že jsme plátci DPH.